Er jeg god nok? Altså bare som jeg er? Hvad forventer min omverden egentlig af mig? Hvad forventer jeg selv? Er det ok at få 4? At spille på 3. holdet? Kan jeg komme fra en lille by og tillade mig at drømme stort? Hvordan sætter jeg mig et mål? Og hvad hvis jeg kan og ikke opnår målet? Hvordan når jeg målet? Hvordan træffer jeg valg? – og fravalg? Er der mig der fravælger eller er det de valg jeg træffer? Hvad betyder det at hvile i sig selv? – Lyder fedt men hvordan??? Hvordan kan man præstere under pres?- og hvad hvis jeg ikke præsterer? Hvad nu hvis jeg er dygtig nok, men mit mentale jeg svigter? Hvordan får man det bedste ud af det meste?

FUCK hvor er der meget at forholde sig til…. Hvem definerer dig? Hvad er fortællingen og hvem skaber den? Hvordan sætter man sig mål og opnår dem? Hvad gør man hvis man ikke nåede målet?

Er du ung og står midt i en dannelsesproces sidestillet med en identits skabelse – eller er du voksen og står med hovedet fuld af utryghed og uvished?  Synes du det er svært at sætte sig  mål og komme ud over scenekanten er mit oplæg måske noget for dig.